تبلیغات
دلنوشته
دلنوشته
خدا برای بنده اش کافی نیست؟
دوشنبه 23 آبان 1390 :: نویسنده : پادینا

گاهی فکر می کنمولایت یعنی همیشه یک نفر

منتظر است تا آن هایی که عقب افتاده اند برسندو آن هایی که جلوتر رفته اند

برگردند...


این على علیه السلام است كه در هر جا مى‏رویم نام اوست،پیش فقها وقتى مى‏رویم فقه على؛ پیش زاهدها وقتى كه مى‏رویم زهد على؛ پیش صوفیها وقتى كه مى‏رویم آنها هم مى‏گویند تصوف على؛ پیش ورزشكاران هم كه مى رویم آنها هم مى‏گویند كه على و با اسم على شروع مى‏كنند. این على همه چیز است یعنى در همه ابعاد انسانیت درجه یك است. این على همه چیز است.

امام خمینی

نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 26 تیر 1395 :: نویسنده : پادینا

جمعیت زیادی دور حضرت علی (ع) حلقه زده بودند .مردی وارد مسجد شد و در فرصتی مناسب پرسید:

– یا علی ! سؤالی دارم . علم بهتر است یا ثروت؟حضرت علی(ع) در پاسخ گفت:

علم بهتر است ؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون و فرعون و هامان و شداد.

مرد که پاسخ سؤال خود را گرفته بود، سکوت کرد.در همین هنگام مرد دیگری وارد مسجد شد و همان‌طور که ایستاده بود بلافاصله پرسید:

– اباالحسن! سؤالی دارم، می‌توانم بپرسم؟امام در پاسخ آن مرد فرمود : بپرس !مرد که آخر جمعیت ایستاده بود پرسید : علم بهتر است یا ثروت ؟

حضرت علی فرمود: علم بهتر است؛زیرا علم تو را حفظ می‌کند، ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ کنی .

نفر دوم که از پاسخ سؤالش قانع شده بود، همان‌‌جا که ایستاده بود نشست.در همین حال سومین نفر وارد شد، او نیز همان سؤال را تکرار کرد ، و امام در پاسخش فرمود:

علم بهتر است ؛ زیرا برای شخص عالم دوستان بسیاری است ، ولی برای ثروتمند دشمنان بسیار !

هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که چهارمین نفر وارد مسجد شد. او در حالی که کنار دوستانش می‌نشست ، عصای خود را جلو گذاشت و پرسید :

– یا علی ! علم بهتر است یا ثروت؟حضرت ‌علی در پاسخ به آن مرد فرمودند:

علم بهتر است ؛ زیرا اگر از مال انفاق کنی کم می‌شود ؛ ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیاموزی بر آن افزوده می‌شود.

نوبت پنجمین نفر بود. او که مدتی قبل وارد مسجد شده بود و کنار ستون مسجد منتظر ایستاده بود، با تمام شدن سخن امام همان سؤال را تکرار کرد .

حضرت‌ علی در پاسخ به او فرمودند :

علم بهتر است ؛ زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می‌دانند، ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و عظمت یاد می‌کنند.

با ورود ششمین نفر سرها به عقب برگشت، مردم با تعجب او را نگاه ‌کردند. یکی از میان جمعیت گفت : حتماً این هم می‌خواهد بداند که علم بهتر است یا ثروت !کسانی که صدایش را شنیده بودند ، پوزخندی زدند . مرد ، آخر جمعیت کنار دوستانش نشست و با صدای بلندی شروع به سخن کرد :

یا علی ! علم بهتر است یا ثروت؟امام نگاهی به جمعیت کرد و گفت:

علم بهتر است؛ زیرا ممکن است مال را دزد ببرد، اما ترس و وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد.

مرد ساکت شد.همهمه‌ای در میان مردم افتاد ؛ چه خبر است امروز !چرا همه یک سؤال را می‌پرسند؟

نگاه متعجب مردم گاهی به حضرت‌ علی و گاهی به تازه‌ واردها دوخته می‌شد..

در همین هنگام هفتمین نفر که کمی پیش از تمام شدن سخنان حضرت ‌علی وارد مسجد شده بود و در میان جمعیت نشسته بود ، پرسید :

– یا ابالحسن ! علم بهتر است یا ثروت ؟امام فرمودند :

علم بهتر است ؛ زیرا مال به مرور زمان کهنه می‌شود، اما علم هرچه زمان بر آن بگذرد، پوسیده نخواهد شد.

در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سؤال دوستانش را پرسید که امام در پاسخش فرمود:

علم بهتر است ؛ برای اینکه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش می‌ماند ، ولی علم، هم در این دنیا و هم پس از مرگ همراه انسان است .

سکوت، مجلس را فراگرفته بود، کسی چیزی نمی‌گفت.همه از پاسخ‌‌های امام شگفت‌ زده شده بودند که …

نهمین نفر هم وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید:

یا علی ! علم بهتر است یا ثروت ؟امام در حالی که تبسمی بر لب داشت ، فرمود :

علم بهتر است ؛ زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل می‌کند ، اما علم موجب نورانی شدن قلب انسان می‌شود .

نگاه‌های متعجب و سرگردان مردم به در دوخته شده بود ، انگار که انتظار دهمین نفر را می‌کشیدند. در همین حال مردی که دست کودکی در دستش بود، وارد مسجد شد. او در آخر مجلس نشست و مشتی خرما در دامن کودک ریخت و به رو به‌ رو چشم دوخت ..

مردم که فکر نمی‌ کردند دیگر کسی چیزی بپرسد ، سرهایشان را برگرداندند ، که در این هنگام مرد پرسید :

– یا ابالحسن ! علم بهتر است یا ثروت ؟نگاه‌های متعجب مردم به عقب برگشت. با شنیدن صدای حضرت علی مردم به خود آمدند :

علم بهتر است ؛ زیرا ثروتمندان تکبر دارند ، تا آنجا که گاه ادعای خدایی می‌کنند ، اما صاحبان علم همواره فروتن و متواضع‌ اند . فریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مجلس را پر کرده بود.

سؤال کنندگان ، آرام و بی‌صدا از میان جمعیت برخاستند.هنگامی‌که آنان مسجد را ترک می‌کردند ، صدای امام را شنیدند که می‌گفت: اگر تمام مردم دنیا همین یک سؤال را از من می‌پرسیدند، به هر کدام پاسخ متفاوتی می‌دادم .

نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 3 بهمن 1394 :: نویسنده : پادینا

وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان ...در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می‌کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می‌شود مثلاً در انتخاب‌ خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه ‌بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد. و در این صورت همه در پیشگاه خداوندمتعال مسئول می‌باشند.

از این قرار، عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می‌‌باشند؛ چه در نسل حاضر و چه در نسلهای آتیه؛ و چه بسا که در بعضی مقاطع، عدم حضور و مسامحه،‌ گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است.

پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و الاّ کار از دست همه خارج خواهد شد. و این حقیقتی است که بعد از مشروطه لمس نموده‌اید و نموده‌ایم. چه هیچ علاجی بالاتر و والاتر از آن نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایی که محول به اوست بر طبق ضوابط اسلامی و قانون اساسی انجام دهد؛ و در تعیین رئیس جمهور و وکلای مجلس با طبقة تحصیلکردة متعهد و روشنفکر با اطلاع از مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده، و با علما و روحانیون با تقوا و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده؛

و توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه‌ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان ومحرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه‌داران و زمینخواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی‌توانند بفهمند.

نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : انتخابات ،منتخبین مجلس شورای اسلامی ،خبرگان رهبری،
لینک های مرتبط :
شنبه 3 بهمن 1394 :: نویسنده : پادینا
باید بدانیم که اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، شایسته ومتعهد به اسلام و دلسوز  برای کشور و ملت باشند، بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آید؛

و مشکلاتی اگر باشد رفع می شود. و همین معنی در انتخاب خبرگان برای تعیین رهبر با ویژگی خاص باید در نظر گرفته شود؛

که اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین می‌شوند از روی کمال دقت و با مشورت با مراجع عظام هر عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند،

بسیاری از مهمات و مشکلات به واسطة تعیین شایسته‌ترین و متعهدترین شخصیتها برای رهبری  پیش نخواهد آمد، یا با شایستگی رفع خواهد شد.

و با نظر به اصل یکصد و نهم و یکصد و دهم قانون اساسی، وظیفة سنگین ملت در تعیین خبرگان و نمایندگان در تعیین رهبر  روشن خواهد شد

که اندک مسامحه در انتخاب، چه آسیبی به اسلام و کشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که احتمال آن، که در سطح بالای از اهمیت است برای آنان تکلیف الهی ایجاد می‌کند.

وصیتنامه امام

نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : انتخابات، منتخب مجلس، خبرگان،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 26 آذر 1394 :: نویسنده : پادینا
افسران - استاد رائفی پور: شیخ زکزاکی چگونه با سیره حسینی 25 میلیون نیجریه ای را شیعه کرد.نوع مطلب : اجتماعی، سیاسی، 
برچسب ها : شیخ زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه،
لینک های مرتبط :
شنبه 21 آذر 1394 :: نویسنده : پادینا
نوع مطلب : دلنوشته، 
برچسب ها : دعا،
لینک های مرتبط :
جمعه 20 آذر 1394 :: نویسنده : پادینا

واقعا جای تاسف داره ....

ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮎ ؛ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﻭﺍﺗﺴﺎﭖ ؛ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ۲ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

تلگرام؛ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ۸ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ؛ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ؛ ۱۳ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ

ﻗﺮآﻥ؛ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺃﻟَﻢْ ﻳَﺄْﻥِ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﺃَﻥْ ﺗَﺨْﺸَﻊَ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ ﻟِﺬِﻛْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻪ


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : قرآن، شیطان، دنیای مجازی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 4 آذر 1394 :: نویسنده : پادینا
نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها : غیرت مرد، حیا زن، چادر، عشق،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 3 آذر 1394 :: نویسنده : پادینا
نوع مطلب : مذهبی، 
برچسب ها : حقانیت شیعه، وهابیت، بدعت،
لینک های مرتبط :
جمعه 22 آبان 1394 :: نویسنده : پادینا
خدایا مارا توفیق طاعت و دوری از معصیت روزی گردان
و نیت با خلوص و آنچه نزد تو محترم است عطا فرما

و مارا به هدایت و استقامت کرامت فرما
و زبان مارا به صدق و صواب و سخن حکمت گویا ساز


و دل مارا از علم و معرفت پرگردان و شکم مارا از غذای حرام پاک دار
و دست مارا از ظلم و سرقت نگهدار

و چشم مارا از نابکاری و خیانت ببند
و گوش مارا از شنیدن سخن بیهوده و غیبت بندگانت مسدود گردان


و بر علما و دانشمندان ما به زهد و حسن عمل
و بر دانش طلبان به جدیت و شوق و رغبت تفضل فرما

و بر مستمعین به پیروی و پند شنیدن

و بر بیماران اسلام به شفا و بر اموات اسلام به رافت و مهربانی ترحم فرما

و بر پیران ما به وقار و متانت و بر جوانان به توبه و انابت و بر زنان به حیا و عفت
و بر اغنیا به تواضع و علو همت و به فقرا به صبر و قناعت تفضل فرما...

به فضل و رحمتت ای مهربانترین مهربانان

نوع مطلب : دلنوشته، 
برچسب ها : مناجات، حضرت حجت(عج)، دعای امام زمان(عج)،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 9 مهر 1394 :: نویسنده : پادینا
آنهایی که فقط به ظاهر نگاه می کنند وقتی می خواهند انسان را تفسیر بکنند، انسان را به حسبِ ظاهرِ عالم طبیعت تفسیر می کنند ؛ این قبیل از انسان ها بودند که حتّی امامت را هم به حسب ظاهر تفسیر کردند. با خود فکر کردند که امام کسی است که استان دار نصب کند، یا اینكه بیت المال در دستش باشد؛ اما نفهمیدند که امام باطن عالم هستی است.

قال مولانا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام:
انا امیر کل مومن و مومنه ممن مضی و ممن بقی، ایدت بروح العظمه، انما انا عبد من عبیدالله لاتسمونا اربابا و قولوا فی فضلنا ما شئتم، فانکم لن تبلغوا من فضلنا کنه ما جعله الله لنا، و لنا معاشرالعشر

من فرمانروای همه مردان و زنان مومن از گذشته و آینده هستم و به روح عظمت تایید شده ام و با این اوصاف بنده ای از بندگان خدا هستم، ما را خدا ننامید و سپس آنچه میخواهید در فضیلت ما بگویید و هر چه تلاش کنید به حقیقت آنچه که خداوند برای ما قرار داده بلکه به یکدهم از یکدهم آن نخواهید رسید.

من بر تمام مومنان عالم امیرم، بر تمام عالم هستی امیرالمومنین و بر تمام گذشتگان و آیندگان امامم. یعنی در سیر باطنی بدون توجه به ولایت، انسان نمی تواند به حیات برتر وارد شود
بدون ولایت امیرالمومنین(علیه السلام) امکان ندارد. یعنی پروردگار عالم ولایت و امامت را در باطن عالم هستی نوشته است. این نگاه برای هر کسی میسّر نمی شود. با این نگاه است که انسان به حیات برتر وارد می شود

استاد شیخ علی فروغی

نوع مطلب : مذهبی، 
برچسب ها : حضرت علی، ولایت، عید غدیر،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 57 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگ

الهی رهایم کن از قید و بند جهان
زخودخواهی و خودپرستی و شرک نهانمدیر وبلاگ : پادینا
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً


فال حافظ